Silers.pl

Rejestratory rozmów

Czy i kiedy warto skorzystać z nagrywania rozmów? Jak jest rozwiązane zintegrowane nagrywanie rozmów w największych systemach Platana - PBX Serverze Libra i IP PBX Serverze Proxima?

Kiedy, po co i jak nagrywać?

Jeśli:

  • pragniesz podnosić kwalifikacje swoich pracowników kontaktujących się telefoniczne z klientami i kontrahentami;
  • dbasz o wysoką jakość obsługi klienta i potrzebujesz narzędzia do nadzoru prowadzonych rozmów;
  • zdarzają się przypadki, gdy trzeba rozstrzygać sporne kwestie z klientem i przydałyby się nagrane rozmowy;
  • prowadzonych jest jednocześnie wiele rozmów, które chciałbyś zachowywać;
  • spośród przeprowadzonych rozmów chcesz szybko odnaleźć konkretną, śledząc jej ewentualną drogę (przełączenia do kolejnych osób, konsultacje)
  • chciałbyś zapisać wybrane rozmowy na lokalnym dysku w pliku wav.;
  • chcesz, aby różne osoby (np. kierownicy działów) miały dostęp do nagrań podległych im osób, by niektórzy mogli odsłuchiwać tylko swoje rozmowy, a administrator nadający uprawnienia nie mógł odsłuchiwać żadnych rozmów;
  • pracownicy korzystają z różnej klasy komputerów, z różnymi wersjami systemów operacyjnych, wolałbyś uniknąć instalacji na nich jakiegokolwiek oprogramowania do odsłuchiwania rozmów i późniejszych kłopotliwych aktualizacji;
  • interesuje Cię rozwiązanie bezpieczne i atrakcyjne cenowo

skorzystaj ze zintegrowanego nagrywania rozmów w PBX Serverze Libra oraz IP PBX Serverze Proxima i ich obsługi poprzez aplikację Agent 003. Agent 003 w Librze i Proximie przeznaczony jest do zadań specjalnych – zadba o bezpieczeństwo Twojego biznesu.

Nagrywanie rozmów wybranych użytkowników w PBX Serverze Libra lub IP PBX Serverze Proxima oraz ich odsłuchiwanie i zapis przez uprawnione osoby w aplikacji Agent 003
Nagrywanie rozmów wybranych użytkowników w PBX Serverze Libra lub IP PBX Serverze Proxima oraz ich odsłuchiwanie i zapis przez uprawnione osoby w aplikacji Agent 003

Prostsze nagrywanie rozmów oferuje centralka Prima i program Agent 001 służący do obsługi rozmów w niej nagranych. Więcej informacji na ten temat na stronie Agent - nagrywanie rozmów.